Huiswerkbegeleiding

Bij Pakhuiswerk maken leerlingen in een rustige omgeving hun huiswerk onder professionele begeleiding. Pakhuiswerk is een huiswerkinstituut waar structuur, persoonlijke aanpak en verantwoordelijksheidsgevoel centraal staan.

De begeleiding begint met een intakegesprek met ouders en leerling. Soms wordt er ook contact opgenomen met school en de mentor om een compleet beeld te vormen. Uit de gesprekken volgen afspraken en een duidelijk plan.

Afhankelijk van de benodigde begeleiding wordt er besloten of de leerling één, twee, drie of vier middagen naar het Pakhuis komt. De rustige huiselijke omgeving zorgt dat iedereen geconcentreerd kan werken aan het huiswerk. Uiteraard is er tijdens het maken van het huiswerk altijd de mogelijkheid om vragen te stellen.

In de begeleiding besteden we uitgebreid aandacht aan studievaardigheden, zoals agendagebruik, samenvatten, leren voor een toets en geconcentreerd werken. Om deze begeleiding zeer gericht te kunnen doen is het goed de MILS test te maken. Hieruit volgt welke leerstrategie het beste past.

Via email, telefoon, sms en WhatsApp blijven ouders op de hoogte van de vorderingen bij Pakhuiswerk.

Ook is het mogelijk om in het Pakhuis privébijles wiskunde, Engels, Frans, Duits, natuurkunde, scheikunde, economie en voor basisschoolleerlingen extra lessen rekenenen, spelling of begrijpend lezen te volgen.

voor wie

Huiswerkbegeleiding bij Pakhuiswerk is speciaal voor jongeren die moeite hebben met plannen. Die snel zijn afgeleid of de broodnodige motivatie missen.

Ook voor leerlingen met een achterstand of een leerprobleem biedt Pakhuiswerk de benodigde extra persoonlijke aandacht. En voor leerlingen waar de thuissituatie voor veel afleiding zorgt bij het maken van het huiswerk biedt de rustige omgeving van het Pakhuis van Landsmeer uitkomst.

Basisschoolleerlingen kunnen in het Pakhuis terecht voor bijles rekenen, spelling, begrijpend lezen, leerstrategietest etc.

Afbeelding van ...

Contact

Neem contact met ons op voor antwoorden over ons aanbod of de voortgang van je kind.

Per telefoon

06 - 421 06 429

vragen over huiswerk

Binnenkort kun je al je vragen stellen op ons forum!

Stel je vraag op ons forum

naar het forum

Tarieven
Huiswerkbegeleiding Prijs per maand
1 middag per week € 179
2 middagen per week € 229
3 middagen per week € 279
4 middagen per week € 329
Bijles Prijs per uur
1 uur € 49
MILS test Eenmalig
één test € 79
Vakanties
Tijdens reguliere schoolvakanties is Pakhuiswerk gesloten.
Herfstvakantie 23 oktober t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018
Paasweekend 28 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie 27 april t/m 13 mei 2018
Hemelvaart 10 mei 2018
Pinkster 20 mei t/m  21 2018
Zomervakantie 21 juli t/m 2 september 2018